Ceník

4000 – 5000 Kč(dle lokality a složitosti) Geometrický plán pro vyznačení budovy (přístavby) do KN (i rozestavěná) do 100m
zaměřované nové hranice
4000 – 6000 Kč(dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Geometrický plán pro rozdělení pozemku do 100m oddělované nové hranice.
2000 Kč(každých dalších 100m oddělované hranice) Geometrický plán pro rozdělení pozemku nad 100m oddělované nové hranice.
4500 – 6000 Kč(dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Vytyčování hranic pozemků do 100m vytyčované hranice
2000 Kč(každých dalších 100m oddělované hranice) Vytyčování hranic pozemků nad 100m vytyčované hranice
5000 – 10000 Kč(dle lokality, složitosti a charakteru terénu) Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu 1ha
od 3000 Kč(dle lokality, složitosti projektu a způsobu provedení) Vytyčování staveb

 

Ceny jsou orientační a bez DPH (vyhotovitel není plátcem). Do výsledné ceny služby
lze promítnout množstevní a klientské slevy. U jednotlivých zakázek lze cenu upravit
podle daných, konkrétních podmínek a stanovit cenu smluvně.

Zákaznická sleva 1
– vytyčení rodinného domu a následné zaměření se slevou 10%

Zákaznická sleva 2
– Polohopisné a výškopisné měření pro projekt rodinného domu, vytyčení rodinného domu a zaměření rodinného domu se slevou 20%

Komentáře nejsou povoleny.