Ceník

Od 6500 Kč(dle lokality a složitosti) Geometrický plán pro vyznačení budovy (přístavby) do KN
Od 6500 Kč(dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Geometrický plán pro rozdělení pozemku
Od 5.500 Kč (dle lokality, druhu katastrální mapy, složitosti, délky a průběhu věcného břemene a dalších kritérií) Geometrický plán pro vymezení věcného břemene
od 6500 Kč(dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Vytyčování hranic pozemků
6000 – 12000 Kč(dle lokality, složitosti a charakteru terénu) Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu 1ha
od 3500 Kč(dle lokality, složitosti projektu a způsobu provedení) Vytyčování staveb

Ceny jsou orientační a bez DPH (vyhotovitel není plátcem). Do výsledné ceny služby
lze promítnout množstevní a klientské slevy. U jednotlivých zakázek lze cenu upravit
podle daných, konkrétních podmínek a stanovit cenu smluvně.

Zákaznická sleva 1
– vytyčení rodinného domu a následné zaměření se slevou 10%

Zákaznická sleva 2
– Polohopisné a výškopisné měření pro projekt rodinného domu, vytyčení rodinného domu a zaměření rodinného domu se slevou 20%

Komentáře nejsou povoleny.